Unitats de control

Reparació

Reparació i programació de la unitat de control de transmissió, inclou el servei logístic de recollida i entrega.

Una vegada reparada, la unitat está a punt per a instal.lar-la al seu vehicle. Sense haver-la de codificar!