Filtres de Particules / Filtres FAP

 Reparació - Intercanvi

 El filtre de partícules s'encarrega de reduir les emissions de partícules i de fums negres, reforçant les avantatges del motor dièsel en la protecció del medi ambient. Gràcies al menor consum de combustible, en comparació amb el motor de gasolina, s’aconsegueix reduir l’emissió de diòxids de carboni, causants del escalfament de la terra. En el motor HDI aquestes avantatges s'incrementen al reduir les emissions de CO2 en un 20%  respecte a un motor dièsel clàssic. També aconsegueix reduccions del 40% de les emissions de CO, d’un 50% de les emissions d'hidrocarburs i un 60% en les emissions de partícules produïdes pel motor.

El sistema FAP reforça així els assoliments de la regeneració que consisteix en cremar periòdicament les partícules acumulades en el filtre sempre que hi hagi oxigen. La combustió s’efectua quan la temperatura dels gasos d'escapament és superior a 550ºC.