Micro Separator

Segons la nova normativa EN-590 i FAME per a combustible dièsel, el combustible s'ha convertit en un espai de cultiu per a les bactèries, microbis, fongs i verdet. Els motors amb sistema Common Rail són molt sensibles a aquests contaminants, que són la principal causa de problemes a la bomba del combustible i al sistema d'injecció. La contaminació és una combinació del iode, sorra, òxid i àcid, que causen la formació del creixement bacterià. Els sistemes MICROSEPARATOR són la solució adequada per a mantenir el combustible en condicions òptimes i estalviar possibles problemes en els motors dièsel.